Lịch Kinh Tế

Lịch kinh tế sàn Forex

Lịch kinh tế là lịch thể hiện những sự kiện kinh tế diễn biến theo thời gian thực trên các sàn giao dịch ngoại hối (Forex).

Lịch thay đổi diễn biến theo thời gian từng giờ từng phút. Nó được chia làm 8 mục là: GMT (múi giờ chuẩn), cờ biểu tượng đất nước, đồng tiền của nước đó, sự kiện, biến động, thực tế, đồng thuận và trước đây.

Dưới đây là bảng mẫu về lịch kinh tế:

 

GMT

 Cờ

ĐV Tiền tệ

Sự kiện

Biến động

Thực tế

Đồng thuận

Trước đây

THG1 04

13:30 US USD Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Thg12) 3 155K 150K 161KHiệu chỉnh từ 146K
13:30 US USD Số giờ Trung bình hàng tuần (Thg12) 1 34,5 34,4 34,4
23:50 JP JPY Nền tảng Tiền tệ (năm trên năm) (Thg12) 1 5,3% 5,0%
08:00 UK GBP Giá Nhà Halifax (3 tháng/năm trên năm) (Thg12) 1 -0,6% -1,3%
09:30 EMU EUR Chỉ số Độ Tự tin của Nhà Đầu tư Sentix (Thg1) 2 -15,0 -16,8
22:30 AU AUD Chỉ số Thành quả Xây dựng AIG (Thg12) 2 37

Dự đoán có giao động ít: 1

Dự đoán có giao động vừa phải: 2

Dự đoán có giao động lớn : 3